Visie

Lux verwijst naar lichtsterkte. Ik ga uit van de wezenlijke natuur van de mens, het licht dat in ons allen huist. Dit enorme potentieel dat wij als mensen in ons dragen vormt voor mij een grote inspiratiebron, zowel in mijn werk als in mijn privéleven. 

Tegenwoordig leven we in een complexe maatschappij waarin alle vrijheid bestaat om ons bestaan vorm te geven volgens onze eigen wensen. Om dit goed te kunnen doen, dienen we ons bewust te zijn van wie we zijn en wat bij ons past, waar we staan, waar we naartoe willen en wat daarvoor nodig is.

Daarnaast is inzicht nodig in wat ons ervan weerhoudt om onze diepere verlangens te realiseren. We worden allemaal in meer of mindere mate belemmerd door een verzameling negatieve gedachten en overtuigingen, angsten en onzekerheden, oude ingesleten (gedrags)patronen die ons niet meer helpen, enzovoorts. Deze snijden ons af van onze kracht en kunnen ons ernstig belemmeren op onze levensweg. We hebben deze ‘programmeringen’ vaak al in onze jeugd verworven: via belangrijke opvoeders, de cultuur waarin we opgroeien, beladen gebeurtenissen en dergelijke. Ze zijn onderdeel van ons geworden, maar het is niet wie we oorspronkelijk zijn. Daarbij vallen vanuit ons familiesysteem ook vaak de nodige uitdagingen te overwinnen als het gaat om het bewandelen van onze eigen, authentieke weg. Zolang we ons niet bewust zijn van deze krachten, hoe zij in ons opereren en hoe we hieraan voorbij kunnen gaan, worden we erdoor in de greep gehouden. We zijn dan niet vrij. Dit kan nogal wat negatieve gevolgen hebben voor ons welbevinden. Bovendien staat het ware zelfrealisatie en -expressie in de weg.

Het echte werk dat we te doen hebben in het leven zit dan ook in onze eigen ‘opschoning’ en daarmee uiteindelijk de terugkeer naar ons ware zelf. Ontdekken wie je werkelijk bent, betekent de dingen afleggen die je niet bent, maar wel dacht te zijn. Je kunt het vergelijken met het afpellen van de lagen van een ui: zo kom je steeds dichter bij je kern, je essentie, je oorspronkelijke potentieel. Zoals je bedoeld bent. Wanneer je deze lagen gaat afpellen, kun je jouw beste leven gaan creëren en zul je meer geluk, vreugde, innerlijke vrede en vrijheid gaan ervaren. En wanneer jij echt in je kracht komt te staan, ben je ook het meest van waarde voor de mensen om je heen.

 

 

 


Deel website Lux Life CoachingDeel op
FacebookGoogle+LinkedInTwitter

English
Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen