Werkwijze

Bij Lux Life Coaching staan de gesprekken centraal, aangevuld met de mogelijke inzet van een breed scala aan materialen, werkbladen, oefeningen, kaarten, testen, spellen, huiswerk- en creatieve opdrachten. Mijn aanpak is altijd afgestemd op jouw specifieke situatie en hulpvraag.

Ik werk holistisch en dit betekent dat er in de coaching aandacht wordt besteed aan het mentale, emotionele, spirituele, energetische en fysieke niveau van ons bestaan. Ik gebruik dan ook meerdere invalshoeken en verschillende beproefde methoden en technieken, zowel uit het Westen als het Oosten. Daarnaast is het zo dat ik zelf ervaringsdeskundig ben op een groot deel van mijn huidige werkterrein, wat voordelen biedt voor mijn klanten.

Je zult waarschijnlijk merken dat we snel tot de kern kunnen komen van wat er speelt bij jou. We kijken daarbij ook naar het ‘hoe’ en ‘waarom’: de diepere laag achter jouw hulpvraag. Want als dit helder is, kunnen duurzamere resultaten bereikt worden. Diepgang en spiritualiteit gaan in mijn praktijk hand in hand met lichtheid en de beide benen op de grond: geen 'zweverig' gedoe en een praktische insteek.

Een coachingstraject start altijd met een intakegesprek. Daarin zal - naast onze kennismaking - aandacht worden besteed aan een korte verkenning van je hulpvraag, de doelstelling van de coaching, mijn aanbod en diverse praktische zaken. Trajecten zijn meestal kortdurend en altijd flexibel: na elke sessie kijken we of een volgende afspraak al dan niet gewenst is.

Ik verbind mij in mijn werk aan de Ethische Code van de VIV: de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Een overzicht hiervan is op aanvraag verkrijgbaar. Als VIV-lid beschik ik over aansluiting bij een geschillencommissie en klachtenfunctionaris, waardoor ik voldoe aan de nieuwe WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg). Het Privacy statement van Lux Life Coaching wordt uitgereikt tijdens het intakegesprek.

Persoonlijke waarden die ik belangrijk vind in mijn werk en privéleven zijn: verbinding, authenticiteit, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, humor, intuïtie, bezieling, vrijheid, moed, inspiratie en avontuur.

 


Deel website Lux Life CoachingDeel op
FacebookGoogle+LinkedInTwitter

English
Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen