Visie

Tegenwoordig leven we in een complexe maatschappij waarin alle vrijheid bestaat om je bestaan vorm te geven volgens je eigen wensen. Om dit goed te kunnen doen, dien je je bewust te zijn van wie je bent en wat bij je past, waar je staat, waar je naartoe wil en wat daarvoor nodig is.

Daarnaast is inzicht nodig in wat jou ervan weerhoudt om je diepere verlangens te realiseren. We worden allemaal in meer of mindere mate belemmerd door een verzameling negatieve gedachten en overtuigingen, angsten en onzekerheden, oude ingesleten (gedrags)patronen die ons niet meer helpen, enzovoorts. Deze snijden ons af van onze kracht en kunnen ons ernstig belemmeren op onze levensweg. We hebben deze ‘programmeringen’ vaak al in onze jeugd verworven: via belangrijke opvoeders, de cultuur waarin we opgroeien, beladen gebeurtenissen en dergelijke. Ze zijn onderdeel van je geworden, maar het is niet wie je oorspronkelijk bent. Daarbij vallen vanuit het familiesysteem ook vaak de nodige uitdagingen te overwinnen als het gaat om het bewandelen van je eigen, authentieke weg.

Zolang je je niet bewust bent van deze krachten, hoe zij in jou opereren en hoe je hieraan voorbij kunt gaan, word je erdoor in de greep gehouden. Je bent dan niet vrij. Dit kan nogal wat negatieve gevolgen hebben voor je welbevinden. Bovendien staat het ware zelfrealisatie en -expressie in de weg.

Het echte werk dat we te doen hebben in het leven zit dan ook in onze eigen ‘opschoning’ en daarmee uiteindelijk de terugkeer naar ons ware zelf. Ontdekken wie je werkelijk bent, betekent de dingen afleggen die je niet bent, maar wel dacht te zijn. Je kunt het vergelijken met het afpellen van de lagen van een ui: zo kom je steeds dichter bij je kern, je essentie, je oorspronkelijke potentieel. Zoals je bedoeld bent. Wanneer je deze lagen gaat afpellen, kun je jouw beste leven gaan creëren en zul je meer geluk, vreugde, innerlijke vrede en vrijheid gaan ervaren. En wanneer jij echt in je kracht komt te staan, ben je ook het meest van waarde voor de mensen om je heen.

 

 

 


Deel website Lux Life CoachingDeel op
FacebookGoogle+LinkedInTwitter

English